Jaaropgaaf 2020

De jaaropgaaf 2020 van FlexGarant Assuradeuren wordt uiterlijk 19 januari 2021 per post verstuurd. Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf het bedrag vermeld dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de … [Read more...]

Wij zijn verhuisd!

FlexGarant Assuradeuren is sinds 25 maart 2019 verhuisd naar Margrietstraat 4 te Heinenoord. In Heinenoord zijn al enkele zusterorganisaties actief die als onafhankelijke partijen werkzaamheden uitvoeren voor diverse financiële aanbieders. Het samenbrengen van FlexGarant Assuradeuren met de andere onderdelen in Heinenoord is mede ingegeven door efficiency en het concentreren van de verzekeringsactiviteiten. De telefoonnummers en e-mailadressen … [Read more...]

Essentiële-informatiedocument vervangt Financiële bijsluiter per 01-01-2018

Financiële bijsluiter Per 1 januari 2018 is de financiële bijsluiter komen te vervallen. De financiële bijsluiter is een gestandaardiseerd document dat bedoeld is om financiële complexe producten van verschillende aanbieders beter te kunnen vergelijken op onder andere (beleggings)opbrengsten, risico’s en kosten.   PRIIP's en Eid Voor complexe beleggingsproducten of verzekeringsproducten met een beleggingscomponent (PRIIP's) is vanaf 1 … [Read more...]

Inhoudingen 2018

FlexGarant Assuradeuren is wettelijk verplicht om op de uit te keren lijfrente-termijnen 2 soorten van inhoudingen te doen als voorheffing op de inkomstenbelasting, de zgn. loonbelasting. de inkomensafhankelijke bijdrage (iab) van de Zorgverzekeringswet. Loonbelasting Voor de inhouding van de loonbelasting past FlexGarant Assuradeuren de wettelijk verplichte ‘groene loonbelastingtabel’ toe, waarbij wel rekening wordt gehouden met de … [Read more...]

Jaaropgaaf 2017

De jaaropgaaf 2017 van FlexGarant Assuradeuren wordt in week 4 van 2018 per post verstuurd. Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf vermeld het bedrag dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de Belastingdienst … [Read more...]

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Het wetsvoorstel beoogt de partneralimentatie eerlijker en eenvoudiger te maken. Daarnaast is het de bedoeling om de duur van de alimentatie in te korten. Onlangs is dit in 2015 ingediende initiatiefwetsvoorstel ingrijpend gewijzigd.   Op het in 2015 ingediende wetsvoorstel is veel kritiek gekomen. De initiatiefnemers hebben de scherpe kantjes er daarom afgehaald. In de nieuwe opzet blijft de nu reeds geldende grondslag van voortdurende … [Read more...]

Vaststellen fiscale woon- of vestigingsland en het CRS

Common Reporting Standard (CRS) staat voor uitwisselen van financiële gegevens tussen ruim 95 landen. Vanaf 1 januari 2016 stellen financiële instellingen het fiscale woon- of vestigingsland van hun klanten vast. Iedereen heeft een fiscaal woonland en iedere organisatie heeft een fiscaal vestigingsland. Hoe een financiële instelling bepaalt welk land dat is, is afhankelijk van de vraag of u een nieuwe klant bent of een bestaande klant. Op de … [Read more...]

Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten?

Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten (VS) of denkt u dat u dat zou kunnen zijn? Lees dan onderstaande informatie goed door. U leest onder meer informatie over de Amerikaanse belastingwet Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en wat u eventueel moet doen als u (mogelijk) belastingplichtig bent in de VS.   Wat is FATCA? Nederland heeft een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens gesloten met de Amerikaanse overheid. … [Read more...]

Inhoudingen 2016

FlexGarant Assuradeuren is wettelijk verplicht om op de uit te keren lijfrente-termijnen 2 soorten van inhoudingen te doen: als voorheffing op de inkomstenbelasting, de zgn. loonbelasting de inkomensafhankelijke bijdrage (iab) van de Zorgverzekeringswet Loonbelasting Voor de inhouding van de loonbelasting past FlexGarant Assuradeuren de wettelijk verplichte 'groene loonbelastingtabel'  toe, waarbij wel rekening wordt gehouden met de … [Read more...]

AOW-leeftijd versnelt omhoog

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 sneller omhoog. In de nieuwe AOW zal de AOW-leeftijd in 2018 op 66 jaar uitkomen en in 2021 op 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd aan de hand van de levensverwachting. Vermoedelijk stijgt de AOW-leeftijd in 2022 naar 67 jaar en 3 maanden. Er komt een overbruggingsregeling voor mensen die vanaf 01-01-2013 al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling. Gevolgen voor uw gouden handdruk-polis Het … [Read more...]