Stamrechtvrijstelling bij ontslaguitkeringen vervalt met ingang van 2014. Wat houdt dat in!!!

Stamrechtvrijstelling vervallen per 1 januari voor nieuwe ontslaggevallen. Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling. De (ontslagen) werknemer kan er dan niet meer voor kiezen een onbelaste ontslaguitkering te krijgen in de vorm van een stamrecht (aanspraak op periodieke uitkeringen). Een werkgever mag de ontslaguitkering vanaf 2014 alleen nog toekennnen in de vorm van een belaste uitkering. De werknemer kon tot eind 2013 nog … [Read more...]

Advies- en distributiekosten fiscaal niet aftrekbaar

Advies- en distributiekosten die een verzekeringsadviseur of directe aanbieder (bank of verzekeraar) in rekening brengt, zijn fiscaal niet aan te merken als premie of inleg en daarmee niet fiscaal aftrekbaar.   De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft 12 augustus 2013 in zijn publicatie hierover uitleg gegeven. Vanaf 1 januari 2013 geldt het provisieverbod. In verband daarmee is artikel 1.7b van de Wet inkomstenbelasting 2001 … [Read more...]

Portefeuillerechten – 3 partijen en 3 overeenkomsten

Waarop heeft het portefeuillerecht betrekking? Het portefeuillerecht is alleen van toepassing op bemiddelaars en niet op verzekeringsadviseurs die alleen adviseren. Waar hierna gesproken wordt over adviseur, wordt bedoeld degene die voorheen als assurantietussenpersoon werd omschreven en waarop de portefeuillerechten van toepassing waren. Drie partijen en drie overeenkomsten Bij een verzekering die wordt afgesloten met ondersteuning door een … [Read more...]

Provisieverbod per 1 januari 2013

Vanaf 1 januari 2013 is het provisieverbod voor alle marktpartijen in werking getreden. Dit betekent dat FlexGarant geen provisie meer betaalt over na 1 januari 2013 afgesloten nieuwe producten. Bemiddelaars en adviseurs die een inschrijving en een vergunning hebben van de AFM en die voldoen aan de kwaliteitseisen welke door FlexGarant mede worden verlangd, hebben met FlexGarant een samenwerkingsovereenkomst op basis waarvan zij kunnen adviseren … [Read more...]