Inhoudingen 2016

FlexGarant Assuradeuren is wettelijk verplicht om op de uit te keren lijfrente-termijnen 2 soorten van inhoudingen te doen:

  • als voorheffing op de inkomstenbelasting, de zgn. loonbelasting
  • de inkomensafhankelijke bijdrage (iab) van de Zorgverzekeringswet

Loonbelasting
Voor de inhouding van de loonbelasting past FlexGarant Assuradeuren de wettelijk verplichte ‘groene loonbelastingtabel’  toe, waarbij wel rekening wordt gehouden met de uitbetalingstermijnen (per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar).

De overheid heeft het vertrouwen opgewekt dat de meeste burgers er in 2016 op vooruit zullen gaan. Met betrekking tot looninkomsten uit dienstverband of zelfstandig ondernemerschap zal dat overwegend het geval zijn. Ter zake de pensioen- en lijfrente-uitkeringen door fondsen en verzekeraars zal dat in 2016 aanvankelijk in veel gevallen niet van toepassing zijn.

De voorheffing zal in het algemeen hoger zijn in 2016 ten opzichte van 2015. Dit heeft grotendeels te maken met de verhoging van het percentage op de iab (Zorgverzekeringswet). Ook de belasting over de 1e schijf van de inkomstenbelasting is gering hoger geworden. Dat wordt weer teruggegeven als het inkomen stijgt tot het maximum van de 2e belastingschijf. De belasting in de 2e schijf is namelijk lager geworden.

 
Inhoudingen loonbelasting voor en na 1 april 2016
Na een trage besluitvorming is uiteindelijk het inhoudingspercentage in de 2e schijf voor 2016 vastgesteld op 40,4 %. Het de overheid niet gelukt om de juiste inhoudingen al vanaf januari in de groene tabellen te verwerken.

Tot 1 april wordt in de groene tabellen nog gerekend met een inhoudingspercentage in de 2e schijf van 40,2 %. Hierdoor zal er dus in de eerste maanden iets te weinig worden ingehouden. Na 1 april zullen er nieuwe groene tabellen verschijnen waarin dit verschil alsnog wordt verrekend.

De groene tabellen die gehanteerd worden vanaf januari 2016:

Cijfermatig overzicht inhoudingen
Wij laten u de veranderingen in een cijferoverzicht zien:

   2015 2016 Verschil
Inkomsten Belasting
lengte 1e schijf€ 19.822,--€ 19.922,--
% 1e schijf36,50 %36,55 %
Max. belasting€ 7.235,03€ 7.281,49€ -46,46
lengte 2e schijf€ 13.767,--€ 13.793,--
% 2e schijf42,00 %40,40 % *
Max. belasting€ 5.782,14€ 5.572,37€ 209,77
Zorgverzekeringswetlengte schijf€ 51.976,--€ 52.763,--
% iab4,85 %5,50 %
Max. inhouding€ 2.520,84€ 2.901,97€ -381,13

* zie opmerkingen onder ‘ Inhoudingen loonbelasting voor en na 1 april 2016