Inhoudingen 2019

FlexGarant Assuradeuren is wettelijk verplicht op uit te keren lijfrente-termijnen als voorheffing twee soorten van inhoudingen te doen
• de loonbelasting, en
• de inkomensafhankelijke bijdrage (iab) van de Zorgverzekeringswet.


Loonbelasting

Voor de inhouding van de loonbelasting past FlexGarant Assuradeuren de wettelijk verplichte ‘groene loonbelastingtabel’ toe, waarbij wel rekening wordt gehouden met de uitbetalingstermijnen (per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar). Eventuele andere inkomsten bepalen mede of rekening gehouden dient te worden met de algemene heffingskorting (boven de AOW-leeftijd zelfs mede ouderenkorting).


Wat is het netto effect op uw bruto uitkering in 2019 t.o.v. 2018.

Over het algemeen zal tot een bruto jaarbedrag van € 24.000,– (ongeacht de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde) het netto uit te keren bedrag in 2019 gering minder zijn dan in 2018.


Bij hogere bruto bedragen zullen de inhoudingen voor de personen tot de AOW leeftijd lager worden in 2019, waardoor er meer netto inkomen overblijft ten opzichte van 2018. Dat geldt ook voor de personen die ouder zijn dan de AOW-leeftijd maar dan tot een bruto jaarbedrag van ca € 55.000,–. Daarboven zal het netto uit te keren bedrag gelijke tred houden met de netto uitkering in 2018.

De groene tabellen die gehanteerd worden vanaf januari 2019:

  • groene maandtabel januari 2019
  • groene kwartaaltabel januari 2019

Cijfermatig overzicht inhoudingen

   2019 2018Toename

Inkomsten Belasting

1e schijflengte€ 20.384,--€ 20.142,--
tot AOWInhouding %36,65 %36,55 %
Max. belasting€ 7.470,--€ 7.362,--€ 108,--
vanaf AOWInhouding %18,75 %18,65 %
Max. belasting€ 3.822,--€ 3.756,--€ 66,--
2e schijflengte *€ 13.916,--€ 13.852,--
tot AOWInhouding %38,10 %40,85 %
Max. belasting € 5.301,--€ 5.658,--€ -357,--
vanaf AOWInhouding %20,20 %22,95 %
Max. belasting € 2.811,--€ 3.179,--€ -368,--
3e schijflengte *€ 34.207,--€ 34.513,--
tot AOWInhouding %38,10 %40,85 %
Max. belasting € 13.032,--€ 14.099,--€ -1067,--
vanaf AOWInhouding %38,10 %40,85 %
Max. belasting € 13.032,--€ 14.099,--€ -1067,--

Zorgverzekeringswet

grondslag€ 55.927,--€ 54.614,--
% iab5,70 %5,65 %
Max. inhouding€ 3.187,--€ 3.085,--€ 102,--

*) voor belastingplichtige geboren voor 1 januari 1946 geldt een geringe – meer gunstige – afwijking

Beperking toepassing heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen

Op grond van de wetgeving tot 2019 wordt in de loonbelasting bij de toepassing van het belastingdeel van de heffingskortingen geen onderscheid gemaakt naar het woonland van werknemers. Daardoor passen inhoudingsplichtigen bij niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen in de loonbelasting per definitie een hoger bedrag aan heffingskortingen toe dan waarop recht bestaat voor de inkomstenbelasting. Bij hen wordt namelijk in ieder geval het zogenoemde belastingdeel van de heffingskortingen toegepast terwijl zij daar in de inkomstenbelasting geen of slechts beperkt recht op hebben.

Vanaf 2019 wordt in de loonbelasting voor alle buitenlandse belastingplichtigen alleen nog maar het belastingdeel van de heffingskortingen toegepast waarop niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht hebben.

Het gevolg hiervan is dat kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen via de inkomstenbelasting het belastingdeel van de algemene heffingskorting, jonggehandicaptenkorting, ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting geldend moeten maken.
Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen kunnen desgewenst wel verzoeken om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting om zo het belastingdeel van deze heffingskortingen gedurende het belastingjaar te ontvangen, in plaats van na afloop van het betreffende jaar. Op dit moment wordt een voorlopige aanslag pas verstrekt als een aantal jaren achter elkaar is gebleken dat de buitenlandse belastingplichtige een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is.