Jaaropgaaf 2015

U ontvangt uiterlijk op 31 januari 2016 uw jaaropgaaf 2015 van FlexGarant Assuradeuren.
Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf vermeld het bedrag dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de Belastingdienst doorgegeven en moeten terug te vinden zijn op de vooraf ingevulde aangifte.

Bent u in het bezit van een spaarverzekering in de vorm van een kapitaalverzekering of een uitkerende lijfrenteverzekering waarop geen voorheffing loonbelasting wordt ingehouden, dan zal er sprake zijn van een bezit dat aangemerkt dient te worden als rendementsgrondslag voor de heffing in box 3. De waardebepaling wordt voor 2015 gedaan op peildatum 1 januari 2015. Ook deze opgaaf zult u uiterlijk eind januari 2016 ontvangen.
Ook hier geldt dat de belastingdienst door ons daarover is geïnformeerd. U dient de opgave terug te vinden op de door de Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte.

Wij laten u weten dat een jaaropgaaf door ons slechts eenmaal kosteloos wordt verstrekt. Indien u na 1 maart 2016 aan ons verzoekt nogmaals een opgaaf te verstrekken (omdat de jaaropgaaf bijvoorbeeld zoek is geraakt), dan zijn wij bereid dat te doen (of schriftelijk of via de mail) na betaling van de gemaakte kosten voor deze extra werkzaamheid. De redelijke kosten die wij in rekening brengen, zijn € 25,–. Na ontvangst van dit bedrag wordt per ommegaande de jaaropgaaf schriftelijke aan u verstrekt. Of zoals u wilt, eventueel via een email.