Begrippenlijst behorend bij fiscaal inwonerschap

 

BSN (Burgerservicenummer)

Het Burgerservicenummer is het nummer dat u van de overheid heeft gekregen. Het nummer staat in uw paspoort of identiteitskaart. De Nederlandse Belastingdienst gebruikt dit nummer als uw belastingnummer.

 

Certificate of Loss of Nationality of the United States

Een ‘Certificate of Loss of Nationality of the United States’ is het bewijs dat het Amerikaans staatsburgerschap is opgezegd. Als Amerikaans staatsburger kunt u dit aanvragen bij de Amerikaanse overheid. Degene die dit certificaat ontvangt, heeft niet langer de Amerikaanse nationaliteit. Naast het certificaat bestaan andere schriftelijke verklaringen als bewijs van opzegging. Meer informatie hierover? Ga naar de website van travel.state.gov en zoek op ‘Loss of citizenship and nationality’.

 

CRS

CRS is de afkorting van Common Reporting Standard. De CRS is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten.

 

CRS-land

Een CRS-land is een lidstaat van de Europese Unie en ieder land buiten de Europese Unie dat met een of meer andere landen een overeenkomst heeft gesloten om gegevens over financiële rekeningen uit te wisselen.

 

FATCA

FATCA is een Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor ‘Foreign Account Tax Compliance Act’. Deze richt zich op het identificeren van U.S. persons die een rekening ofwel financiële waarden aanhouden buiten de Verenigde Staten. In het verlengde van FATCA heeft de Nederlandse overheid een overeenkomst gesloten met de Verenigde Staten voor uitwisseling
van informatie over:

 • U.S. persons die financiële rekeningen aanhouden in Nederland, en
 • Inwoners van Nederland die financiële rekeningen aanhouden in de Verenigde Staten.

 

Fiscaal identificatienummer

Het nummer waaronder een belastingplichtige geregistreerd staat in de administratie van de lokale belastingdienst. Welk nummer u moet gebruiken, kunt u controleren bij de lokale overheid of vinden op de website van het OECD onder de zoekterm ‘Taxpayer Identification Number’.

 

Fiscaal inwoner

Iedere natuurlijk persoon heeft een fiscaal woonland voor de toepassing van de CRS en de FATCA. De wet van een land bepaalt onder welke omstandigheden een natuurlijk persoon fiscaal inwoner is van dat land.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland?
Volgens de Nederlandse wet is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland indien zijn permanente woon- of verblijfplaats zich in Nederland bevindt. De voornaamste feiten en omstandigheden die bepalen of een natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zijn de volgende:

 • de persoon brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres;
 • de partner en het gezin van de persoon wonen in Nederland;
 • de persoon werkt in Nederland;
 • de persoon is verzekerd in Nederland;
 • de persoon heeft een Nederlandse huisarts;
 • de persoon is lid van een of meer Nederlandse verenigingen;
 • de kinderen van de persoon volgen een opleiding in Nederland.

Deze omstandigheden moeten in onderlinge samenhang worden bekeken. In de regel heeft een natuurlijk persoon maar één fiscaal woonland.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van een ander land?
In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar de natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of vinden op de website van het OECD onder de zoekterm ‘tax residency rules’. Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

 

Identiteitsbewijs

Een document waaruit de identiteit van een natuurlijk persoon blijkt. Dit document is door een erkende overheid uitgegeven. Bij dit formulier en voor vaststelling van de nationaliteit is een kopie van één van onderstaande identiteitsbewijzen geldig:

 • (Nederlands of buitenlands) paspoort;
 • Nederlands rijbewijs;
 • Identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie.

Een buitenlands rijbewijs is niet toegestaan als identiteitsbewijs bij dit formulier.

 

IGA

Een IGA (intergovernmental agreement) is een overeenkomst die een aantal landen gesloten heeft met de VS om invoering van de FATCA-regels te vergemakkelijken.

 

U.S. person

Een natuurlijk persoon is een U.S. person als hij of zij volgens de onderstaande definities een Amerikaanse staatsburger of een Amerikaanse inwoner is.

Amerikaanse staatsburger
Een natuurlijk persoon is een Amerikaanse staatsburger indien hij of zij:

 • geboren is in de Verenigde Staten;
 • geboren is in the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, of the U.S. Virgin Islands;
 • geboren is in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands na 3 november 1986;
 • genaturaliseerd is tot Amerikaanse staatsburger; of
 • ten minste één ouder heeft die een Amerikaanse staatsburger is; in dit geval moet ook nog aan andere voorwaarden
  worden voldaan; welke dat zijn, kunt u vinden op de website van Internal Revenue Service.

Amerikaanse inwoner
Een natuurlijk persoon wordt als een Amerikaanse inwoner beschouwd indien hij of zij:

 • een bepaald soort U.S. Green Card bezit of bezeten heeft. Om welk soort U.S. Green Card het gaat, kunt u aan een belastingadviseur vragen. U kunt informatie over U.S. Green Cards ook vinden op www.irs.gov.
 • voldoet aan de zogenoemde substantial presence test, zoals hierna gedefinieerd.

Substantial presence test
Om aan de substantial presence test te voldoen, moet een natuurlijk persoon fysiek aanwezig zijn geweest in de Verenigde Staten gedurende ten minste:

 • 31 dagen in het lopende jaar; en
 • 183 dagen in de driejaarsperiode die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren. Voor de 183 dagen-test geldt de som van:
  – alle dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het lopende jaar;
  – een derde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en
  – een zesde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar.

Is Amerikaanse belasting verschuldigd?
Indien een natuurlijk persoon moet worden aangemerkt als een U.S. person, kan hij of zij Amerikaanse belasting verschuldigd zijn. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld voor studenten met een visum en diplomaten. Er kunnen ook nog andere omstandigheden zijn op grond waarvan een natuurlijk persoon Amerikaanse belasting verschuldigd is of een vrijstelling daarvan geniet. Indien u er niet zeker van bent of u een U.S. person bent, kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen. Die kan ook een berekening maken van de eventueel verschuldigde Amerikaanse belasting.

 

U.S. TIN (U.S. federal taxpayer identification number)

Het ‘Taxpayer Identification Number’ (TIN) is uw identificatienummer voor uw belastingadministratie bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Er bestaan meerdere soorten U.S. TIN’s:

 • Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het ‘Social Security Number’ (SSN). Dit is de Amerikaanse variant van het burgerservicenummer.
 • Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige natuurlijke personen kunnen een ‘Individual Tax Identification Number’ (ITIN) aanvragen.

Op www.irs.gov vindt u meer informatie over bovenstaande identificatienummers en hoe u deze kunt aanvragen. Het SSN vraagt u aan met het formulier SS-5, het ITIN met het formulier W-7.