Wie zijn wij

FlexGarant Assuradeuren is bij de AFM geregistreerd als verzekeringsadviseur en volmachtbedrijf. Momenteel voeren wij alleen taken als volmachtbedrijf uit. De advisering gebeurt door met ons samenwerkende gespecialiseerde en vakkundige verzekeringsadviseurs.

 
Ons doel is om een voor de consument duidelijke en transparante verzekering te voeren. Deze duidelijke en transparante verzekering is de FlexGarant-verzekering. Deze verzekering kent geen winstdeling, maar alleen een vaste rente, die gedurende de opbouwperiode altijd gegarandeerd is.

 
FlexGarant Assuradeuren voldoet aan alle eisen die de wetgeving aan haar stelt. Daaronder vallen onder meer de Wet op het Financieel Toezicht (WFT), de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De eerste wet is vooral van belang voor de bedrijfsvoering en informatieverplichtingen. In de WWFT wordt geregeld dat een financiële instelling een cliëntonderzoek moet uitvoeren voordat de financiële instelling een relatie aangaat met de cliënt (verzekeringnemer). Bij vermoeden van witwassen is de financiële instelling verplicht een melding te doen. De AVG zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens optimaal worden beschermd en juist en veilig worden verwerkt voor het beoogde doel.
Duidelijk en transparant!