FlexGarant Assuradeuren is een financiële dienstverlener met een vergunning voor advisering en bemiddeling in levensverzekeringen, hypotheken en enkele schadeverzekeringen.
 
Wij mogen ook optreden als gevolmachtigde agent voor levensverzekeringen. Dit betekent in ons geval dat wij namens een levensverzekeraar voor haar rekening en verantwoording overeenkomsten tot stand mogen brengen, polis opmaken, beheren, muteren en uitbetalingen verzorgen. FlexGarant Assuradeuren is ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder vergunningnummer 12002536.
 
Ondanks dat de vergunning verder reikt, voeren wij momenteel alleen volmachtwerkzaamheden uit. Dit doen wij namens de volmachtgever i.c. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. te Rotterdam.
 
In deze levenvolmacht administreren en beheren wij de door ons in exclusiviteit ontwikkelde flexibele FlexGarantverzekering tegen eenmalige inleg, die in verschillende varianten gesloten kan worden.
 
Distributie van de FlexGarant-verzekering vindt uitsluitend plaats via deskundige en onafhankelijke verzekeringsadviseurs waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben. Deze adviseurs zorgen voor inventarisatie van de omstandigheden en wensen van de klant, en komen op basis van die gegevens tot een passend advies. Ook bij aanpassingen van lopende verzekeringen is de bemiddeling van de verzekeringsadviseur noodzakelijk.

 

Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe regels voor het verzamelen, verwerken en vastleggen van persoonsgegevens. De nieuwe regels zijn verwerkt in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van 1 september 2001 die een uitwerking is van de databeschermingsrichtlijn uit 1995. De Wbp sluit niet meer aan op de huidige digitale wereld.

Bent u een particuliere persoon (betrokkene) en hebt u een polis van levensverzekering afgesloten bij FGA dan verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van FGA . In deze verklaring leest u de meest relevante zaken uit de AVG die voor u als betrokkene vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn.

Bent u assurantieadviseur dan verwijzen wij u naar het nieuwsartikel over de AVG.