Verzekeraar Nationale Nederlanden (ex RVS)

FlexGarant Assuradeuren is als gevolmachtigd agent van de Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. (voorheen R.V.S) uitvoerder van de uitvaartverzekering, welke in de periode van 1972 tot 2003 bij ABN AMRO is afgesloten als onderdeel van een pakketverzekering. Begin november 2019 bent u daarover door ABN AMRO geïnformeerd.

U hebt van ons een welkomstbrief – gedateerd 13 december 2019 – ontvangen vergezeld van een polisblad met de recente gegevens en een samenvatting van de verzekeringsvoorwaarden, die op de uitvaartverzekering van toepassing zijn.

Op onze pagina ‘Vraag en antwoord‘ kunt u antwoorden vinden op veel gestelde vragen.