Dekkingspolis

De FlexGarant-verzekering is niet alleen geschikt als Gouden Handdrukverzekering of Lijfrenteverzekering, maar kan ook door de BV gesloten worden als dekking van de verplichtingen van de BV. Er is dan sprake van een dekkingspolis.

 

De BV is verzekeringnemer en begunstigde van de verzekering. De dekkingspolis kan gesloten worden ter dekking van de verplichting van de BV om periodieke uitkeringen uit te betalen – nu of later – aan de directeurgrootaandeelhouder. Bijvoorbeeld voor een lijfrente (ontstaan door omzetting van een eenmanszaak in een BV) of een Gouden Handdruk die in een eigen BV is ondergebracht. Ook is het mogelijk de FlexGarant-verzekering ter dekking van pensioenaanspraken in de eigen BV te sluiten.

 

De BV moet de waarde van de dekkingspolis als bezitting op de balans opnemen. De jaarlijkse waardetoename van de polis vormt winst voor de BV. Bij tussentijdse onttrekkingen zal de waarde van de dekkingspolis dalen.
Het voordeel van de dekkingspolis is dat de BV op de einddatum van de verzekering geld beschikbaar heeft om hetzij de periodieke uitkeringen zelf uit te keren, hetzij de verplichtingen alsnog bij een verzekeraar onder te brengen.