Uitgebreid vragenformulier ter bepaling fiscaal woonland

Vanaf 1 oktober 2017 is het aanvraagformulier uitgebreid met een viertal vragen ter bepaling van het fiscaal woonland.

We kennen 2 verschillende aanvraagformulieren bij FlexGarant:

  • ‘verzoek tot aankoop lijfrente-uitkering’ (direct ingaande lijfrente)
  • een ‘FlexGarant kapitaalverzekering (opbouw verzekering)

Als blijkt dat na de beantwoording van de viertal vragen aanvullende informatie nodig is dan moet u het uitgebreid vragenformulier ter bepaling fiscaal woonland (als pdf) downloaden.
Het gecompleteerde en ondertekende vragenformulier dient u vervolgens met het aanvraagformulier in te sturen.

Wie vult het vragenformulier in?

Als het een aanvraagformulier voor een direct ingaande lijfrente betreft dan dient de begunstigde het vragenformulier in te vullen.
Betreft het een wijziging op, of een nieuwe aanvraag van een opbouw verzekering dan zal de verzekeringnemer het vragenformulier moeten invullen.

Voor nadere uitleg en een overzicht van de gebruikte afkortingen verwijzen wij u graag naar de begrippenlijst behorend bij fiscaal inwonerschap.