Loonbelastingnummer Belastingdienst

Ik verhuis naar het buitenland. Welke consequenties heeft dit voor mijn verzekering?

Zodra wij een bewijs van uitschrijving uit Nederland hebben ontvangen, zullen wij, indien u een uitkering van ons ontvangt, afzien van de inhouding van premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Vrijstelling van inhouding van loonbelasting dient u zelf aan te vragen bij de belastingdienst in Heerlen. Indien de loonheffing op grond van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting aan het woonland toegerekend kan worden, kunt u de Belastingdienst Buitenland verzoeken ons als uitvoerder toe te staan af te mogen zien van de inhouding loonheffing. U dient bij het verzoek ons loonheffingsnummer te vermelden. Dit nummer is 811402666.L02. De behandeling van het verzoek wordt doorgaans binnen een redelijke termijn door de belastingdienst gedaan. Indien het verzoek wordt gehonoreerd dan ontvangen wij daartoe een beschikking van de belastingdienst. Deze heeft overigens een beperkende werking in tijd. Het afzien van inhouding loonheffing wordt door ons pas geëffectueerd zodra wij de beschikking in het bezit hebben. Eventueel door ons teveel ingehouden belasting binnen een belastingjaar wordt verrekend. Betreft het ingehouden belasting uit een ouder belastingjaar dan dient u middels aangifte de teveel ingehouden loonheffing terug te vragen.