Dienstenwijzer

FlexGarant en de verzekeringsbedrijfstak als geheel hechten aan een goede voorlichting aan haar cliënten. Daarnaast eist de Wet Financieel Toezicht (WFT) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst een inzicht krijgen in de aard van onze dienstverlening.
 

Om u inzicht in ons bedrijf en onze dienstverlening te geven, hebben wij een dienstenwijzer samengesteld. Hierin stellen wij ons bedrijf aan u voor en geven wij u een overzicht van de wijze waarop ons kantoor werkt en hoe wij uw belangen kunnen behartigen.