Lijfrenteverzekering


ex Delta Lloyd

Verzekeringsvoorwaarden

 

ex OHRA

Verzekeringsvoorwaarden

Incasso van periodieke premie van uw ABP / OHRA Aanvullend Pensioen

Er is daarvoor nodig een door de betaler (de verzekeringnemer) van de premie ingevulde en ondertekende machtiging tot automatische incasso van de periodiek te betalen premie.
U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken.
ABP OHRA SEPA doorlopende incasso – wijz IBAN versie 1022

Verzending:
Wij vragen u de machtiging tot automatische incasso in te vullen en daarna te printen. Na invulling en ondertekening kunt u het formulier/ de machtiging vergezeld van een geldige legitimatie aan het onderstaand adres sturen. U mag op de legitimatie uw foto en documentnummer onherkenbaar maken.

Adresgegevens:
FlexGarant Assuradeuren B.V.
Postbus 1188
3260 AD OUD-BEIJERLAND

 

ex Nationaal SpaarFonds

Verzekeringsvoorwaarden

 

ex RVS

Verzekeringsvoorwaarden