Wijzigen begunstiging

Hierbij is het van belang om te weten wat voor soort verzekering u heeft.

Indien u een GoudenHanddrukpolis (stamrechtverzekering) heeft dan heeft u te maken met een beperkte kring van begunstigden. Alleen de verzekeringnemer, diens echtgenoot of echtgenote, en de kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking als begunstigden.

Voor de overige verzekeringen is het mogelijk de begunstigden te wijzigen zoals u wenst. Neem daarvoor contact op met uw verzekeringsadviseur en deze zal u het benodigde formulier toesturen. Vergeet u niet de originele polis bij te sluiten, zodat wij de begunstiging hierop kunnen aantekenen.