IBAN wijziging doorgeven

Voor het wijzigen van een bankrekeningnummer moeten wij altijd een door de verzekeringnemer getekend verzoek ontvangen.
U kunt hiervoor gebruik maken van dit document.

Naast het getekende verzoek hebben wij ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.