IBAN wijziging doorgeven

Afhankelijk van het doel waarvoor de IBAN wordt gebruikt onderscheiden wij 2 wijzigingsformulieren.
De IBAN wordt gebruikt voor:

  • betalen van periodieke lijfrentebedragen
  • het incasseren van de periodiek verschuldigde premie voor een uitvaartverzekering

 

Betalen van periodieke lijfrentebedragen

Er is daarvoor nodig een door de ontvanger (de begunstigde) van de lijfrentebedragen getekend verzoek met een opgave van het nieuwe IBAN.
U kunt hiervoor gebruik maken van dit document. 

 

Incasso van periodieke premie van een uitvaartverzekering

Er is daarvoor nodig een door de betaler (de verzekeringnemer) van de premie ingevulde en ondertekende machtiging tot automatische incasso van de periodiek te betalen premie.
Informatie hiervoor vindt u hier op deze pagina.

 

Verzending:
Wij vragen u het wijzigingformulier / de machtiging tot automatische incasso in te vullen en daarna te printen. Na invulling en ondertekening kunt u het wijzigingsformulier / de machtiging vergezeld van een geldige legitimatie en een kopie bankpas of bankafschrift aan het onderstaand adres sturen.
U mag op de legitimatie uw foto en documentnummer onherkenbaar maken.

Adresgegevens:
FlexGarant Assuradeuren B.V.
Postbus 8008
3009 AA ROTTERDAM