Productinformatie

Direct ingaande lijfrente

Naast de hierna omschreven flexibele opbouwverzekering, bieden wij ook de verzekering van direct ingaande lijfrente (dil) aan. Indien u een uitkering beschikbaar krijgt uit Gouden-Handdrukverzekering, Lijfrenteopbouwverzekering, of een bancaire variant, dan kunt u voor het beschikbaar komend bedrag een direct ingaande lijfrente aankopen. De met ons samenwerkende adviseurs kunnen u hierover alle informatie verstrekken.
 
Wat u moet weten over de dil.
 
LET OP: vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om een nieuwe dil te sluiten!!
 

FlexGarant-verzekering (gesloten vóór 2013)

Algemeen

De FlexGarant-verzekering wordt gesloten tegen betaling van een eenmalige premie (= koopsom). Met de FlexGarant-verzekering bouwt u een kapitaal op, dat u op de einddatum van de verzekering of eventueel bij eerder overlijden, moet gebruiken voor het aankopen van leeftijdsafhankelijke periodieke uitkeringen (= een lijfrente).  Als u de verzekering afsluit spreekt u af welk bedrag u krijgt bij in leven zijn op de einddatum van de verzekering. U spreekt ook af welk bedrag bij overlijden voor de einddatum van de verzekering beschikbaar moet komen.
 
De (opbouw van) verzekerde bedragen zijn gegarandeerd en hangen niet af van winstdeling of aandelenkoersen. Gedurende de looptijd van de verzekering kan het bedrag op de einddatum alleen lager worden als u tussentijds opnamen doet voor aankoop van leeftijdsafhankelijke periodieke uitkeringen. Bij opnamen ontstaan geen koersverliezen of koerswinsten.
Kenmerkend voor de FlexGarant-verzekering is derhalve de volledig gegarandeerde kapitaalopbouw gekoppeld aan een optimale flexibiliteit.
 

Tussentijds opnemen

Voor de einddatum kunt u echter naar behoefte gelden onttrekken aan de waarde van de FlexGarant-verzekering voor aankoop van een tijdelijke lijfrente met een minimale looptijd, zodat u de hoogte van uw inkomen optimaal kunt plannen. De genoemde minimale looptijd is afhankelijk van:

  1. uw leeftijd bij opname en/of
  2. het fiscale regime (stamrecht, nieuw regime lijfrente, oud regime lijfrente, box 3) dat van toepassing is
  3. bij de aankoop van de lijfrente-uitkeringen wordt mede rekening gehouden met de gegarandeerde opbouwrente binnen de looptijd.

Wanneer is de FlexGarant-verzekering geschikt?

De FlexGarant-verzekering kan in de volgende situaties worden gesloten:

  1. gouden handdruk: u ontvangt een schadeloosstelling bij beëindiging van de dienstbetrekking (vervallen per 01-01-2014).
  2. nieuw regime lijfrenten: dit zijn lijfrenteverzekeringen die vallen onder de fiscale wetgeving die vanaf 1 januari 1992 geldt.
  3. oud regime lijfrenten: dit zijn lijfrenten die vallen onder de regels die golden voor 1 januari 1992.
  4. sparen: vrij vermogen kan belegd worden,  de waarde van de polis telt mee voor de inkomstenbelasting in box III; de periodieke opnamen worden niet belast.

Meer informatie

Verdere informatie over onze FlexGarant-verzekering vindt u onder: