Verzekeringsvoorwaarden FlexGarant

In de polis is belangrijke informatie vastgelegd, zoals verzekerde bedragen, verschuldigde premies, ingangs- en einddatum, begunstigden en gegevens omtrent de persoon op wiens leven de verzekering gesloten is.

Daarnaast zijn verzekeringsvoorwaarden van toepassing waarin aanvullende informatie is opgenomen.
FlexGarant Assuradeuren vervaardigde namens haar volmachtgever de polissen waarop aanvankelijke ook de gedeponeerde verzekeringsvoorwaarden van toepassing zijn .

Op de volmachtpolis namens de verzekeraar kunnen ook bijzondere verzekeringsvoorwaarden van toepassing zijn en/of algemene verzekeringsvoorwaarden worden uitgesloten. In de volmachtpolis wordt nadrukkelijk omschreven of er bijzondere voorwaarden van toepassing zijn en/of als een of meer bepalingen uit algemene voorwaarden worden uitgesloten.
Hieronder treft men de algemene door de verzekeraar gedeponeerde verzekeringsvoorwaarden aan.

 

Gesloten vóór 2013

Gesloten vanaf 2013