Voorbeeldrapporten

Om een indruk te krijgen van de werking van de FlexGarant-verzekering, kunt u hier een aantal rapporten downloaden.

In deze rapporten worden de voordelen en de mogelijkheden van de FlexGarant-verzekering toegelicht. Mocht u na het lezen van de rapporten nog vragen hebben of nadere informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot een van de met ons samenwerkende verzekeringsadviseurs.

  • gouden handdruk
  • dekkingspolis
  • lijfrente nieuw regime
  • lijfrente oud regime

Op deze wijze krijgt u een indruk van de werking van de FlexGarant-verzekering en de voorwaarden en regels die voor de verschillende verzekeringen gelden.