IBAN wijzigen

Uitvaartverzekering

U kunt uw nieuwe IBAN doorgeven via onze machtigingskaart voor doorlopende incasso.
U kunt deze hier downloaden

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging.

 

Versturen naar
Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en het daarna te printen.
Na invulling en ondertekening kunt u ingevulde en ondertekend formulier vergezeld van een geldige legitimatie aan ons toesturen.
U mag op de legitimatie uw foto, uw BSN en documentnummer onherkenbaar maken.
Het ondertekende formulier kunt u vervolgens sturen naar:

FlexGarant Assuradeuren B.V.
Postbus 8008
3009 AA  ROTTERDAM