Nationale-Nederlanden stopt met afsluiten van nieuwe DIL-en

Met ingang van 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk bij Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij (NN) een Direct Ingaande (verzekerde) Lijfrente af te sluiten voor een nog te storten koopsom of beschikbaar komend kapitaal – ten gevolge van overlijden of bij het bereiken van de uiterste lijfrente-ingangsdatum – uit een lijfrente of stamrechtovereenkomst.

 

Dat betekent ook dat het niet meer mogelijk is een nieuwe Direct Ingaande Lijfrente aan te kopen bij FlexGarant Assuradeuren (FGA). Wij verwijzen u in dat geval door naar uw financieel adviseur voor advies over een bestedingsmogelijkheid bij andere aanbieders.

 

Aan de kopen lijfrente uit uw bestaande, opbouwende FlexGarant-verzekering blijft WEL mogelijk. Dat is immers met u overeengekomen bij het afsluiten van de FlexGarant-verzekering.

 

Bent u nog in het bezit van een al bestaande, opbouwende FlexGarant-verzekering met het recht op (tussentijdse) opname bij leven dan blijft het onverminderd mogelijk de waarde geheel dan wel gedeeltelijk om te zetten in een dan direct ingaande lijfrente bij FGA.
De voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst blijven eveneens onverminderd van toepassing.

 

De financieel adviseur via wiens bemiddeling het product toen is afgenomen, kan u daarbij goed van dienst zijn.