Heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen in 2019

Kwalificerend buitenlands belastingplichtigen ontvangen met ingang van 2019 het belastingdeel van de heffingskortingen niet meer via de loonbelasting.

 

Gevolgen voor buitenlands belastingplichtigen

Omdat inhoudingsplichtigen w.o. ook FGA niet kunnen toetsen of werknemers/gerechtigden kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zijn, wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen.

Het gevolg hiervan is dat kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen via de inkomstenbelasting het belastingdeel van de algemene heffingskorting, jonggehandicaptenkorting, ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting geldend moeten maken.


Voorlopige aanslag

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen hebben in de inkomstenbelasting wel recht op het belastingdeel van bijvoorbeeld de algemene heffingskorting.

Bij de vormgeving van de loonbelastingmaatregel is bekeken in welke gevallen het recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting voldoende vaststaat om hiermee alvast in de voorlopige aanslag inkomstenbelasting rekening te houden. Dit is het geval nadat voor ten minste een jaar achteraf is vastgesteld dat een persoon kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is.

In de jaren daarna kan dan het belastingdeel van de algemene heffingskorting al via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting gedurende het jaar worden toegekend. Dit geldt vanaf het jaar 2019 ook voor buitenlandse belastingplichtigen bij wie al voor een eerder jaar is vastgesteld dat sprake is van kwalificerende buitenlandse belastingplicht, mits uiteraard de relevante omstandigheden niet zijn gewijzigd.

 


Definitieve aanslag

Voor een buitenlandse belastingplichtige die begint met werken in Nederland betekent dit dat het belastingdeel van de algemene heffingskorting dus tijdelijk alleen achteraf – bij de definitieve aanslag – kan worden toegekend totdat voor een jaar is vastgesteld dat sprake is van kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

 


Inwoners België

Alle inwoners van België met werkzaamheden in Nederland hebben recht op onder meer het belastingdeel van de algemene heffingskorting. Hiervoor is niet van belang is of zij kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn. Inwoners van België kunnen daarom al vanaf het eerste moment dat zij in Nederland werken het belastingdeel van de algemene heffingskorting gedurende het jaar waarin de werkzaamheden worden verricht via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting vergelden. In zoverre geldt voor inwoners van België dus een gunstigere behandeling dan bijvoorbeeld voor inwoners van Duitsland.


Brief Belastingdienst

De loonbelastingmaatregel raakt een omvangrijke groep buitenlandse belastingplichtigen. In het vierde kwartaal van 2018 hebben de kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en inwoners van België die een inhoudingsplichtige hebben een brief van de Belastingdienst moeten ontvangen. Daarin wordt de wijziging per 1 januari 2019 uiteengezet en wordt ingegaan op de manier waarop deze belastingplichtigen hun recht op het belastingdeel van de heffingskortingen kunnen effectueren.


Resume

FGA past bij (gekwalificeerde) buitenlands belastingplichtigen GEEN heffingskorting meer toe via de loonheffing. Toepassing heffingskorting op de verschuldigde belasting kan vanaf 2019 alleen nog maar via de inkomstenbelasting geregeld worden.