Jaaropgaaf 2020

De jaaropgaaf 2020 van FlexGarant Assuradeuren wordt uiterlijk 19 januari 2021 per post verstuurd.

Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf het bedrag vermeld dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de Belastingdienst doorgegeven en zijn terug te vinden op de vooraf door de belastingdienst ingevulde aangifte.

Bent u in het bezit van een spaarverzekering in de vorm van een kapitaalverzekering of een uitkerende lijfrenteverzekering waarop geen voorheffing loonheffing wordt ingehouden, dan zal er sprake zijn van een bezit dat aangemerkt dient te worden als rendementsgrondslag voor de heffing in box 3. De waardebepaling wordt voor 2020 gedaan op peildatum 1 januari 2020. Deze opgaaf ontvangt u voor het einde van de maand januari 2021.

Ook hier geldt dat de belastingdienst door ons daarover is geïnformeerd. U dient de opgave eveneens terug te vinden op de vooraf ingevulde aangifte.
Wij laten u weten dat een jaaropgaaf door ons slechts eenmaal kosteloos wordt verstrekt. Indien u na 1 februari 2021 aan ons verzoekt nogmaals een opgaaf te verstrekken (omdat de jaaropgaaf bijvoorbeeld zoek is geraakt), dan zijn wij bereid dat te doen (of schriftelijk of via de mail) na betaling van de gemaakte kosten voor deze extra werkzaamheid. De redelijke kosten die wij in rekening brengen, zijn € 25,–. Na ontvangst van dit bedrag wordt per ommegaande de jaaropgaaf (schriftelijke of als u wilt via de mail) aan u verstrekt.