Renseignering 2021 ontbreekt in VIA

Voor de aangifte IB hebben wij in 2020, zoals ieder jaar, een opgave verstrekt aan de belastingdienst voor de spaarpolissen die meetellen voor de vermogensrendementsheffing in box III.
In de loop van januari 2021 heeft u een brief van ons ontvangen met een opgave van de verstrekte waarde.

Helaas zijn de betreffende waarden door de belastingdienst deze keer niet overgenomen in de voorlopig ingevulde aangifte (VIA). Wij verzoeken u daarom de waarde zelf op te voeren in de rubriek Kapitaalverzekeringen. U kunt dan zelf een waarde toevoegen bij de vraag ‘Had u of uw partner (nog) een kapitaal­verzekering?’