Aanbieder van een complex financieel product mag afname via een erkend adviseur eisen

FlexGarant Assuradeuren (FGA) biedt uitsluitend complexe financiële producten aan. Deze kunnen alleen maar verkregen dan wel gewijzigd worden middels bemiddeling door een Wft erkende adviseur na een doorlopen passend adviestraject. De onderstaande uitspraak van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) bevestigt nogmaals dat het de keuze van FGA is dat zij haar cliënten niet adviseert. Rechtstreekse bemiddeling is eveneens niet mogelijk. De bemiddeling bij de totstandkoming of wijziging van ons financieel product wordt overgelaten aan het professioneel opererend intermediair met wie FGA samenwerkt.

 

Zie hierna de aanleiding en de uitspraak van de Kifid.

 

Mag een cliënt bij een financieel adviseur een financieel product afsluiten zonder advies in te winnen? Nee, niet altijd. Ook al beschikt de cliënt over voldoende kennis en ervaring, het is de betrokken financieel dienstverlener toegestaan een advies verplicht te stellen. Dat leert een uitspraak van het Kifid. De uitspraak draaide rond een hypotheekadvies, maar geldt voor alle adviezen rond complexe producten. En is daarmee van belang voor alle Wft-adviseurs.

 

Klacht bij het Kifid

De bal wordt in oktober 2016 aan het rollen gebracht. Een cliënt wil zijn beleggingsverzekering afkopen en het saldo gebruiken om zijn hypothecaire lening te verlagen. De bank geeft aan dat de cliënt dat moet regelen via een adviseur. De cliënt wil het echter direct zelf regelen omdat hij als gecertificeerd hypotheekadviseur de kennis in huis heeft. De bank weigert dit en voor de cliënt is dat de aanleiding om een klacht in te dienen bij het Kifid.

 

De bank beroept zich op zorgplicht

De bank vindt dat er sprake is van een complex product en stelt dat hierop de adviesregel (conform art. 4:23 Wft) van toepassing moet zijn. Volgens deze regel moet een financieel dienstverlener een passend en verantwoord advies geven, dit op basis van een uitgebreide inventarisatie en analyse van de cliëntgegevens. De bank beroept zich daarbij op haar zorgplicht.

 

Cliënt zwicht voor eis van de bank

De cliënt zwicht voor de eis van de bank en schakelt een adviseur in. Maar onder protest. Hij beschikt immers over alle papieren als hypotheekadviseur en is nota bene door diezelfde bank ooit als hypotheekadviseur aangesteld. Moet hij dan een adviseur in de arm nemen om een wijziging in zijn eigen hypotheek te regelen? Reden genoeg om bij het Kifid aan te kloppen. Bij het Kifid haalt de cliënt bakzeil. Het instituut vindt de eis van de bank redelijk, ook al is de cliënt zelf hypotheekadviseur. Conclusie: excution only is een optie, maar geen recht van consumenten.