Aangifte inkomstenbelasting 2014

In afwijking van voorafgaande jaren kunt u pas vanaf 1 maart 2015 uw aangifte inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2014 doen. In januari en februari kunt u geen aangifte doen over 2014 met het aangifteprogramma of het aangifteformulier van de Belastingdienst.

In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst voor u het invullen van de belastingaangifte steeds makkelijker gemaakt. U kunt uw aangifte namelijk digitaal versturen. Bovendien zijn de meeste van uw gegevens vooraf ingevuld. Dat scheelt u veel tijd. De meeste mensen maken al gebruik van deze vooraf ingevulde aangifte. Maar nog niet iedereen.

De Belastingdienst ontvangt de gegevens voor de vooraf ingevulde aangifte pas in januari en februari van instanties als werkgevers, gemeenten, banken en andere uitvoeringsinstanties. Daarom is de vooraf ingevulde aangifte pas vanaf maart beschikbaar. Door het verschuiven van de aangifteperiode naar maart en april, kunnen nog meer mensen gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte. U hebt dan 2 maanden de tijd om uw aangifte te controleren en eventueel aan te vullen. Uw aangifte moet uiterlijk op 30 april 2015 in het bezit zijn van de Belastingdienst. U krijgt voor 1 juli 2015 bericht van de ingediende aangifte als deze uiterlijk 31 maart in het bezit is van de Belastingdienst. Doet u aangifte tussen 1 april 2015 en 1 mei 2015, dan is het niet zeker of u voor 1 juli bericht zult ontvangen.

Lukt het u niet voor 1 mei aangifte te doen? Dan kunt u uitstel aanvragen. U krijgt dan uitstel tot 1 september 2015.

Bent u buitenlands belastingplichtige? Dan kunt u aangifte 2014 doen vanaf 1 maart 2015. Uw aangifte moet bij ons binnen zijn voor 1 juli 2015. Denkt u langer nodig te hebben? Dan kunt u uitstel aanvragen. U krijgt dan uitstel tot 1 september 2015.