Samengaan Nationale-Nederlanden (NN) en Delta Lloyd

De genoemde verzekeraars gaan gezamenlijk de krachten bundelen in een nieuw bedrijf. Naar verwachting zal op termijn de naam Delta Lloyd verdwijnen en opgaan in Nationale-Nederlanden (NN). De combinatie moet leiden tot meer slagvaardigheid, efficiency en innovatie. Het zal nog enige tijd duren voordat het veranderproces haar einde neemt.

Het samengaan zal geen directe gevolgen hebben voor de volmachtorganisatie FlexGarant Assuradeuren (FGA).

Nationale-Nederlanden blijft als verzekeraar garant staan voor het overeengekomen rendement in uw FlexGarant-verzekering. Zij blijft eveneens zorgdragen voor een goede belegging van uw gelden. Partijen die samenwerken met FGA zullen niets merken van deze nieuwe samenwerking van NN en Delta Lloyd.