Nieuw Dienstverleningsdocument per 1 juli 2013

Bemiddelaars, adviseurs en sinds 1 januari 2013 ook aanbieders (verzekeraars en banken) die rechtstreeks adviseren en/of bemiddelen voor de eindklanten (op basis van execution-only) dienen informatie te verstrekken over de aard en reikwijdte van de dienstverlening, de kosten van de dienstverlening en de belangen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening. Hierbij treedt een gestandaardiseerd dienstverleningsdocument (DVD) in werking.

 
Voorafgaand aan de dienstverlening houdt de financiële dienstverlener het dienstverleningsdocument beschikbaar op de website en reikt deze uit uiterlijk bij de uitoefening van de financiële dienst. Bemiddelaars en adviseurs mogen nog gebruik maken van de reeds bestaande dienstverleningsdocumenten.

Het DVD moet worden verstrekt bij producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen, zoals

  • betalingsbeschermers
  • complexe producten
  • hypothecaire kredieten
  • individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • overlijdensrisicoverzekeringen
  • uitvaartverzekeringen of
  • bij ministeriële regeling aan te wijzen andere financiële producten

Eenvoudige schadeverzekeringen vallen hier bijvoorbeeld niet onder, hiervoor hoeft dan ook geen DVD verstrekt te worden.

Als de financiële dienstverlener geen rechtstreeks klantcontact heeft, of pas klantcontact nadat de consument het product al heeft afgesloten, hoeft de financiële dienstverlener geen DVD te verstrekken.