Levensloopregeling en de belasting

Levensloopregeling
Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Heeft u meer dan € 3.000 gespaard met de levensloopregeling, dan kunt u tot en met 2021 gebruikmaken van de levensloopregeling. Er geldt namelijk een overgangsregeling waardoor u het levenslooptegoed bestedingsvrij kan opnemen.

Regeling 2015
In 2015 geldt de regeling dat als u de opgebouwde waarde in 1 keer volledig opneemt, u maar over 80% van het bedrag belasting hoeft te betalen. De 80%-regeling geldt alleen voor de waarde die is opgebouwd tot 31 december 2013. Neemt u het volledige bedrag op van je levensloopverzekering of levenslooprekening, dan betaalt u dus maar over 80% van de waarde per 31 december 2013 belasting. Over het bedrag dat is opgebouwd na 31 december 2013, moet u wel volledig belasting betalen.