Provisieverbod per 1 januari 2013

Vanaf 1 januari 2013 is het provisieverbod voor alle marktpartijen in werking getreden. Dit betekent dat FlexGarant geen provisie meer betaalt over na 1 januari 2013 afgesloten nieuwe producten. Bemiddelaars en adviseurs die een inschrijving en een vergunning hebben van de AFM en die voldoen aan de kwaliteitseisen welke door FlexGarant mede worden verlangd, hebben met FlexGarant een samenwerkingsovereenkomst op basis waarvan zij kunnen adviseren over en bemiddelen bij de totstandkoming van haar FlexGarant-producten.

 
FlexGarant sluit niet rechtstreeks (op basis van execution-only) producten met particulieren en bedrijven (de eindklanten). Onze producten zijn zgn. complexe producten die alleen tot stand kunnen komen op basis van een doorlopen adviestraject door een bevoegde bemiddelaar/adviseur. De bemiddelaar/adviseur stelt daarbij te allen tijde een zgn klanten/beleggersprofiel op. De klant zal daarbij mede gevraagd worden naar diens financiële positie, het (beleggers)doel, de kennis en ervaring met betrekking tot de financiële dienst, en zijn risicobereidheid.