Portefeuillerechten – 3 partijen en 3 overeenkomsten

Waarop heeft het portefeuillerecht betrekking? Het portefeuillerecht is alleen van toepassing op bemiddelaars en niet op verzekeringsadviseurs die alleen adviseren. Waar hierna gesproken wordt over adviseur, wordt bedoeld degene die voorheen als assurantietussenpersoon werd omschreven en waarop de portefeuillerechten van toepassing waren. Drie partijen en drie overeenkomsten Bij een verzekering die wordt afgesloten met ondersteuning door een … [Read more...]