Jaaropgaaf 2016

De jaaropgaaf 2016 van FlexGarant Assuradeuren is op 18 januari 2017 per post verstuurd. Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf vermeld het bedrag dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de Belastingdienst … [Read more...]

Nationale-Nederlanden stopt met afsluiten van nieuwe DIL-en

Met ingang van 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk bij Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij (NN) een Direct Ingaande (verzekerde) Lijfrente af te sluiten voor een nog te storten koopsom of beschikbaar komend kapitaal - ten gevolge van overlijden of bij het bereiken van de uiterste lijfrente-ingangsdatum - uit een lijfrente of stamrechtovereenkomst.   Dat betekent ook dat het niet meer mogelijk is een nieuwe Direct … [Read more...]

Inhoudingen 2016

FlexGarant Assuradeuren is wettelijk verplicht om op de uit te keren lijfrente-termijnen 2 soorten van inhoudingen te doen: als voorheffing op de inkomstenbelasting, de zgn. loonbelasting de inkomensafhankelijke bijdrage (iab) van de Zorgverzekeringswet Loonbelasting Voor de inhouding van de loonbelasting past FlexGarant Assuradeuren de wettelijk verplichte 'groene loonbelastingtabel'  toe, waarbij wel rekening wordt gehouden met de … [Read more...]

Jaaropgaaf 2015

U ontvangt uiterlijk op 31 januari 2016 uw jaaropgaaf 2015 van FlexGarant Assuradeuren. Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf vermeld het bedrag dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de Belastingdienst … [Read more...]

Mijn Kifid, online klachtenloket

Vanaf 7 juli 2015 is het nieuwe online klachtenloket Mijn Kifid geopend. Hier kunt u als consument, uw klacht tegen banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners online indienen. Kifid handelt de klachten vervolgens volledig online af. De nieuwe service van het Financiële Klachteninstituut sluit aan bij de Europese richtlijn voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR). In het najaar worden ook de financiële … [Read more...]

Jaaropgaaf 2014

U ontvangt uiterlijk op 31 januari 2015 uw jaaropgaaf 2014 van FlexGarant Assuradeuren. Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf vermeld het bedrag dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de Belastingdienst … [Read more...]

Aangifte inkomstenbelasting 2014

In afwijking van voorafgaande jaren kunt u pas vanaf 1 maart 2015 uw aangifte inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2014 doen. In januari en februari kunt u geen aangifte doen over 2014 met het aangifteprogramma of het aangifteformulier van de Belastingdienst. In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst voor u het invullen van de belastingaangifte steeds makkelijker gemaakt. U … [Read more...]

Advies- en distributiekosten fiscaal niet aftrekbaar

Advies- en distributiekosten die een verzekeringsadviseur of directe aanbieder (bank of verzekeraar) in rekening brengt, zijn fiscaal niet aan te merken als premie of inleg en daarmee niet fiscaal aftrekbaar.   De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft 12 augustus 2013 in zijn publicatie hierover uitleg gegeven. Vanaf 1 januari 2013 geldt het provisieverbod. In verband daarmee is artikel 1.7b van de Wet inkomstenbelasting 2001 … [Read more...]

Nieuw Dienstverleningsdocument per 1 juli 2013

Bemiddelaars, adviseurs en sinds 1 januari 2013 ook aanbieders (verzekeraars en banken) die rechtstreeks adviseren en/of bemiddelen voor de eindklanten (op basis van execution-only) dienen informatie te verstrekken over de aard en reikwijdte van de dienstverlening, de kosten van de dienstverlening en de belangen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening. Hierbij treedt een gestandaardiseerd dienstverleningsdocument (DVD) in … [Read more...]

Portefeuillerechten – 3 partijen en 3 overeenkomsten

Waarop heeft het portefeuillerecht betrekking? Het portefeuillerecht is alleen van toepassing op bemiddelaars en niet op verzekeringsadviseurs die alleen adviseren. Waar hierna gesproken wordt over adviseur, wordt bedoeld degene die voorheen als assurantietussenpersoon werd omschreven en waarop de portefeuillerechten van toepassing waren. Drie partijen en drie overeenkomsten Bij een verzekering die wordt afgesloten met ondersteuning door een … [Read more...]