Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten?

Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten (VS) of denkt u dat u dat zou kunnen zijn? Lees dan onderstaande informatie goed door. U leest onder meer informatie over de Amerikaanse belastingwet Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en wat u eventueel moet doen als u (mogelijk) belastingplichtig bent in de VS.   Wat is FATCA? Nederland heeft een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens gesloten met de Amerikaanse overheid. … [Read more...]

Inhoudingen 2016

FlexGarant Assuradeuren is wettelijk verplicht om op de uit te keren lijfrente-termijnen 2 soorten van inhoudingen te doen: als voorheffing op de inkomstenbelasting, de zgn. loonbelasting de inkomensafhankelijke bijdrage (iab) van de Zorgverzekeringswet Loonbelasting Voor de inhouding van de loonbelasting past FlexGarant Assuradeuren de wettelijk verplichte 'groene loonbelastingtabel'  toe, waarbij wel rekening wordt gehouden met de … [Read more...]

Jaaropgaaf 2015

U ontvangt uiterlijk op 31 januari 2016 uw jaaropgaaf 2015 van FlexGarant Assuradeuren. Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf vermeld het bedrag dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de Belastingdienst … [Read more...]

De transitievergoeding nader bekeken

Met ingang van de Wet Werk en Zekerheid is de transitievergoeding per 1 juli 2015 geïntroduceerd. Het doel van de transitievergoeding is enerzijds compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken. Om die reden zijn er mogelijkheden voor een werkgever eventuele onkosten te verrekenen met de transitievergoeding. … [Read more...]

Mijn Kifid, online klachtenloket

Vanaf 7 juli 2015 is het nieuwe online klachtenloket Mijn Kifid geopend. Hier kunt u als consument, uw klacht tegen banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners online indienen. Kifid handelt de klachten vervolgens volledig online af. De nieuwe service van het Financiële Klachteninstituut sluit aan bij de Europese richtlijn voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR). In het najaar worden ook de financiële … [Read more...]

AOW-leeftijd versnelt omhoog

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 sneller omhoog. In de nieuwe AOW zal de AOW-leeftijd in 2018 op 66 jaar uitkomen en in 2021 op 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd aan de hand van de levensverwachting. Vermoedelijk stijgt de AOW-leeftijd in 2022 naar 67 jaar en 3 maanden. Er komt een overbruggingsregeling voor mensen die vanaf 01-01-2013 al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling. Gevolgen voor uw gouden handdruk-polis Het … [Read more...]

Levensloopregeling en de belasting

Levensloopregeling Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Heeft u meer dan € 3.000 gespaard met de levensloopregeling, dan kunt u tot en met 2021 gebruikmaken van de levensloopregeling. Er geldt namelijk een overgangsregeling waardoor u het levenslooptegoed bestedingsvrij kan opnemen. Regeling 2015 In 2015 geldt de regeling dat als u de opgebouwde waarde in 1 keer volledig opneemt, u maar over 80% van het bedrag belasting … [Read more...]

Jaaropgaaf 2014

U ontvangt uiterlijk op 31 januari 2015 uw jaaropgaaf 2014 van FlexGarant Assuradeuren. Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf vermeld het bedrag dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de Belastingdienst … [Read more...]

Aangifte inkomstenbelasting 2014

In afwijking van voorafgaande jaren kunt u pas vanaf 1 maart 2015 uw aangifte inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2014 doen. In januari en februari kunt u geen aangifte doen over 2014 met het aangifteprogramma of het aangifteformulier van de Belastingdienst. In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst voor u het invullen van de belastingaangifte steeds makkelijker gemaakt. U … [Read more...]

Stamrechtvrijstelling bij ontslaguitkeringen vervalt met ingang van 2014. Wat houdt dat in!!!

Stamrechtvrijstelling vervallen per 1 januari voor nieuwe ontslaggevallen. Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling. De (ontslagen) werknemer kan er dan niet meer voor kiezen een onbelaste ontslaguitkering te krijgen in de vorm van een stamrecht (aanspraak op periodieke uitkeringen). Een werkgever mag de ontslaguitkering vanaf 2014 alleen nog toekennnen in de vorm van een belaste uitkering. De werknemer kon tot eind 2013 nog … [Read more...]